ငွေပေးချေမှု ရွေးချယ်စရာ

ATM

Crypto Currency

E-Wallet

Internet Banking

မိုဘိုင်းလ် ဘဏ်ငွေလွဲ

QR Code

ဘဏ်ငွေလွှဲစနစ်

 • Minimum
  100,000
  Maximum
  ငွေပေးချေမှု ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ အကောင့် ကန့်သတ်ချက်အပေါ် မူတည်၍
  Processing Time
  24 နာရီအတွင်း**
  Fees
  စွန့်လွှတ်ထားသည်**
  ပိုမိုဖတ်မည် လျှော့ပြပါ

E-Wallet

 • Minimum
  100,000
  Maximum
  ငွေပေးချေမှု ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ အကောင့် ကန့်သတ်ချက်အပေါ် မူတည်၍
  Processing Time
  24 နာရီအတွင်း**
  Fees
  စွန့်လွှတ်ထားသည်**
  ပိုမိုဖတ်မည် လျှော့ပြပါ
 • Minimum
  100,000
  Maximum
  ငွေပေးချေမှု ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ အကောင့် ကန့်သတ်ချက်အပေါ် မူတည်၍
  Processing Time
  24 နာရီအတွင်း**
  Fees
  စွန့်လွှတ်ထားသည်**
  ပိုမိုဖတ်မည် လျှော့ပြပါ
* မှတ်တမ်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၏ လေးစားလိုက်နာမှုအပေါ် မူတည်သည်။
** စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ အပိုဒ်ငယ် 5.8 ပါ လေးစားလိုက်နာမှုအပေါ် မူတည်သည်။

ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းအချို့သည် ကန့်သတ် ငွေကြေးများကိုသာ ပံ့ပိုးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရနိုင်သည့် ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းစာရင်းသည် သင့်SBOTOP အကောင့်၏ ငွေကြေးနှင့် သင်နေထိုင်ရာ နိုင်ငံအပေါ် မူတည်ပါသည်။
လိုက်ဖ်ချက်